INTERWAŁ SHAPE

Interwał shape - to kompleksowy zestaw ćwiczeń wzmacniająco - spalających. W czasie lekcji wykorzystuje się takie przybory jak, m.in.: stepy, ciężarki czy gumy. Niezbyt szybkie tempo sprzyja koncentracji na technice, bezpieczeństwie i dokładności wykonywanych ćwiczeń. Ze względu na niewielką intensywność ćwiczeń i prostotę, mogą w nich uczestniczyć osoby w różnym wieku i o różnej wydolności fizycznej